Česká verze stránek Rural development
Mendel University in Brno Faculty of Agronomy UAKE - Department of Applied and Landscape Ecology
HOME
TEAM
PROJECTS
RESULTS
THESES
GALLERY
LINKS


PAGE OF THESES

 • Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji (L. Jakešová)
  Download here.
 • Potenciál rozvoje venkova v regionu po povrchové těžbě: případová studie Sokolov- východ (Z.Lipovská)
  Download here.
 • Funkce jihomoravského venkova v současném období (M. Náplavová)
  Download here.
 • Moravský venkov ve světle sčítání lidu 2011 (K. Stonawská)
  Download here.